Tietosuojaseloste

REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE

Henkilötietolain (523/1999 10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.
Päivitetty 1.12.2020

Verkkosivustoni osoite on: https://www.kasvavakuu.fi
Leena Jahnsson
p. 0504612922
y-tunnus: 2800392-4
leena@olennainen.me

Yhteydenottolomake

Yhteydenottolomake kerää nimi- ja sähköpostitiedot. Tietoja säilytetään vain niin kauan kuin se on työn tekemisen kannalta tarpeen. Tietoja ei käytetä markkinointitarkoituksiin eikä myydä tai luovuteta kolmansille osapuolille.

Upotettu sisältö

Toisilta sivustoilta tuodun upotetun sisällön avaaminen on verrattavissa siihen, että vierailija itse kävisi kolmannen osapuolen sivustolla (esim. facebook / instagram). Nämä sivustot voivat kerätä tietoa sinusta, käyttää evästeitä, upottaa kolmannen osapuolen seurantaevästeitä ja monitoroida vuorovaikutustasi upotetun sisällön kanssa, mukaan lukien vuorovaikutuksen seuranta.

Analytiikka

Sivustolla ei käytetä mitään kävijätietoa kerääviä analytiikka -ohjelmia.

Tietojen jakaminen

Tietojasi ei automaattisesti jaeta, jos se ei ole tarpeen jonkin syyn tähden. Varmistan, että mahdolliset alihankintasopimukset ovat GDPR:n mukaiset. En myy tai luovuta tietoja kolmansien osapuolten markkinointitarkoituksiin. Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää dataa EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Edellytän palveluntarjoajilta kuitenkin EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisia suojauksia ja toimintoja.

Tietojen säilytys

Yhteydenottolomakkeen kautta saatuja nimi ja sähköpostitietoja säilytetään vain sen aikaa kuin on tarpeen työn tekemisen kannalta.

Mitä oikeuksia sinulla on omiin tietoihisi

Oikeus omien tietojen poistoon ei koske sellaista henkilötietoa, joka meidän on säilytettävä ylläpidollisista, juridisista tai tietoturvaan liittyvistä syistä.

Rekisterin suojaus

Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, salasanoilla ja muilla yleisesti hyväksyttävillä teknisillä keinoilla. Rekisterin tietoja käsitellään luottamuksellisesti. Paperiset henkilötiedot ovat valvotussa tilassa lukkojen takana, joihin on pääsy ainoastaan tietoon oikeutetuilla.
Internetsivustolla käytetään SSL-suojausta ja asianmukaisia keinoja, kuten palomuuri, ajantasaiset tietoturvapäivitykset ja koodin jatkuva auditointi.

Oikeus saada tieto tietoturvaloukkauksesta

Yritysten ja organisaatioiden on raportoitava kansalliselle tietosuojaviranomaiselle tietoturvaloukkauksista. Viranomaisten lisäksi myös käyttäjille, joiden tietoja tietoturvaloukkaus koskee, on ilmoitettava vakavista loukkauksista mahdollisimman pian, jotta nämä voivat ryhtyä tarvittaviin toimiin omien tietojensa suojaamiseksi ja vahinkojen minimoimiseksi.

Rekisteröidyn oikeudet

  • Oikeus tarkistaa mitä henkilötietoja rekisteröidystä on talletettu henkilörekisteriin.
  • Oikeus pyytää henkilötietojen päivittämistä, korjausta tai poistamista. Tietojen poistoa voi kuitenkin rajoittaa niiden välttämättömyys sopimuksen mukaisen palvelun tuottamiseksi tai lakisääteisten velvoitteiden hoitamiseksi.
  • Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee toimittaa annettuihin yhteystietoihin. Pidän huolen, että henkilötietojasi käsitellään täydellä ammattitaidolla ja salassapitovelvollisuutta noudattaen.

Muutokset tietosuojaselosteeseen

Oikeus tämän selosteen päivittämiseen ja mahdollisiin muutoksiin pidätetään. Ajantasaisen tietosuojaselosteen löydät aina täältä.

Päivitetty 1.12.2020